Senarai Penerbit
Categories
Maklumat Akaun

Dapatkan Sekarang

Dasar-dasar Ilmu Tafsir Al-Qur’an

Dasar-dasar Ilmu Tafsir Al-Qur’an
Terbitan: Warotsatul Anbiya' Press
Product Code: Warotsatul Anbiya' Press
Ukuran Buku: (Tinggi x Lebar x Tebal)(cm) 21 x 15 x 0.8

ISBN: 9799791924313
Availability: In Stock
Price: RM18.00
Qty:     - OR -   Add to Wish List
Add to Compare

Judul: Dasar-dasar Ilmu Tafsir Al-Qur’an | Judul Asal (‘Arab): Ushulun fii Tafsir | Penyusun/Penulis: Asy-Syaikh Muhammad Sholin Al-‘Utsaimin rahimahullah (Wafat: 1421H) | Syarah: Penulis | Takhrij/tahqiq: - | Penterjemah: Abu ‘Abdillah Zuhair | Penerbit: Warotsatul Anbiya’ Press | Berat: 181g | Muka Surat: 153 m/s. (Soft cover) | Ukuran buku: 21cm (tinggi) x 15cm (lebar) x 0.8cm (tebal) | ISBN: 979-979-19243-13 |


Setelah kami membaca kitab yang berjudul “Ushulun Fii At-Tafsir”, karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullahu Ta’ala, kami menilai kitab ini adalah kitab yang sangat bagus dan ringkas. Lalu kami pun tertarik untuk menterjemahkannya lalu kami beri judul (edisi terjemahannya) dengan judul “Dasar-Dasar Ilmu Tafsir”. Kami berharap buku ini mampu memberikan manfaat yang besar untuk islam dan kaum muslimin sehingga mereka dapat mengambil manfaat yang banyak melalui buku ini.

Al-Qur’an adalah pedoman untuk kaum muslimin yang diturunkan dari langit kepada nabi kita Muhammad Shalallahu ‘ alaihi wa Sallam. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman di awal surat Al-Baqarah:

Alif Laam Miim. (Al-Qur’an) ini adalah Al-Kitab (Al-Qur’an) yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertaqwa.” (Surah Al-Baqarah, 2: 1-2)

“Dan orang-orang yang beriman kepada Al-Kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan kitab-kitab yang diturunkan (kepada nabi dan rasul) sebelumnya. Mereka yakin akan adanya kehidupan alam akhirat.” (Surah Al-Baqarah, 2: 4)

Lalu Allah Ta’ala menjadikan mereka orang-orang yang berada di atas hidayah, kejayaan dan keberuntungan:

“... Mereka itulah orang-orang yang tetap berada di atas petunjuk dari Rabb mereka dan mereka adalah orang-orang yang beruntung.” (Surah Al-Baqarah, 2: 5)

Sebagai wujud rasa sayang dan cinta Allah Ta’ala kepada hamba-hamba-Nya, Allah mengutus rasul dari kalangan manusia dan menurunkan Al-Kitab kepadanya sebagai pedoman manusia untuk meraih kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat.

Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur’an secara bertahap dan global. Allah pula menurunkan penjelasannya yang menjelaskan secara terperinci melalui hadis-hadis Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa Sallam yang hasan lagi sahih.

Manusia tidak akan meraih ketaqwaan dan kebahagiaan dengan hanya berpedoman pada Al-Qur’an semata dan meninggalkan hadis-hadis Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam. Rasulullah Shallahu ‘alaihiwa Sallam bersabda:

“Aku telah tinggakan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, selama mana kalian berpegang dengan keduaya, yakni Al-Kitab dan Sunnahku.” [Al-Mustadrak oleh Al-Hakim]

Demikian pula, manusia tidak akan selamat dan bahagia dengan berpegang dengan Al-Qur’an dan hadis-hadis semata tanpa merujuk kepada pemahaman salafushalih. Nabi Muhammad Shalalahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Maka bepegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa’ Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk.” [Diriwayatkan oleh An-Nasaa’i]

dan sabdanya:

“Sebaik-baik generasi adalah generasiku (masa sahabat), kemudian setelahnya (masa tabi’in), kemudian setelahnya (masa tabiut tabi’in).” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari & Muslim]

Oleh kerana itu, seorang hamba akan meraih keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki, tatkala dia menjalani kehidupannya dengan berpedoman kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafushalih dari kalangan para sahabat Nabi, tabi’in dan tabiut tabi’in serta dengan bimbingan para ulama rabbaniy dari kalangan ulama ahlus Sunnah wal jama’ah.

Dalam buku ini, diterangkan tentang beberapa disiplin ilmu-ilmu asas terkait dengan tafsir Al-Qur’an dan tahapan serta metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, di antaranya:

>> Al-Qur’an ditafsirkan dengan Al-Qur’an.

>> Al-Qur’an ditafsirkan dengan As-Sunnah.

>> Al-Qur’an ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat.

>> Al-Qur’an ditafsirkan dengan penjelasan para tabiin.

Semoga dengan hadirnya buku terjemahan ini, ia akan mampu menambah khazanah ilmu kita dan mendorong kita untuk lebih bersemangat mempelajari Al-Qur’an dan tafsirannya, serta mengamalkan kandungan Al-Qur’an yang berisi perintah dan larangan.

Semoga buku ini menjadi usaha yang dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang berupaya memberatkan timbangan amalan kita di hari Kiamat kelak. Aminn…

Semak Cara Membuat Belian dan Pesanan

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:© 2014 ATSAR Enterprise | Galeri Ilmu Ahli Sunnah. All Rights Reserved.

Website tuned by fidodesign.net