Senarai Penerbit
Categories
Maklumat Akaun

Dapatkan Sekarang

Silsilah Hadits Shahih

Silsilah Hadits Shahih
Silsilah Hadits Shahih Silsilah Hadits Shahih
Terbitan: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
Product Code: Pustaka Imam asy-Syafi'i
Ukuran Buku: (Tinggi x Lebar x Tebal)(cm) 24 x 17 x 0

ISBN:
Availability: Out Of Stock
Price: RM210.00
Qty:     - OR -   Add to Wish List
Add to Compare

Judul: Silsilah Hadits Shahih | Judul Asal (Arab): Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah | Penyusun Asal: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani | Penyusun Semula: Asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman | Penebit: Pustaka Imam Asy-Syafi'i | Berat: 4.2kg | Muka Surat: 3 Jilid lengkap.


Secara umumnya, tiada yang meragui keahlian Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah dalam penelitian hadits. Salah satu karya besar beliau dalam bidang ilmu hadits adalah Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah yang kemudian dikenal dengan Ash-Shahiihah.
 
Ash-Shahiihah adalah himpunan hadits-hadits yang beliau kumpulkan dari pelbagai kitab hadits yang haditsnya berdarjat Hasan dan Sahih.
 
Dalam penyusunannya, beliau membuat bab-bab yang terdiri dari satu atau lebih hadits kemudian beliau terangkan Takhrij-nya dan beliau keluarkan dari hadits tersebut hukum-hukumnya. Kitab tersebut akhirnya menjadi salah satu rujukan dalam menentukan darjat suatu hadits.
 
Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman (salah seorang murid beliau) mengumpulkan seluruh matan hadits dari kitab tersebut dan meletakkan hadits-hadits bersesuaian dengan pembahagian bab yang telah disusun Syaikh al-Albani rahimahullah dalam daftar isi kitabnya (Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah).
 
Tujuannya agar mereka yang tidak memiliki pengkhususan keilmuan dalam bidang hadits dapat membaca dan menelaah kitab ini dengan mudah. Sekaligus kitab ini menjadi bekal bagi para peneliti, para khathib, da'i, penuntut ilmu, pembaca dan para pemberi nasihat. Kerana dengan memisahkan takhrij sanad hadits yang panjang dari matannya pada kitab as-Shahiihah ini, mereka dapat mencari hadits yang mereka inginkan dengan cepat dan mudah.
 
Berikut ini susunan bab yang berisikan hadits-hadits yang telah diurutkan tersebut:
 
1. Akhlak, Perbuatan Baik, dan Hubungan Antar Sesama Makhluk.
2. Adab dan Meminta Izin.
3. Adzan dan Shalat.
4. Kurban, Binatang Sembelihan, Makanan, Minuman, Aqiqah, dan Bersikap Lembut Terhadap Binatang.
5. Iman, Tauhid, Agama, dan Qadar.
6. Sumpah, Nadzar, dan Kafarat.
7. Jual beli, Usaha, dan Zuhud.
8. Taubat, Nasihat, dan Pelembut Hati.
9. Surga dan Neraka.
10. Haji dan ‘Umrah.
11. Hudud, Mu’amalah dan Hukum-Hukum.
12. Khilafah, Bai’at, Keta’atan, dan Pemerintahan.
13. Zakat, Kedermawanan, Sedekah dan Hibah.
14. Pernikahan, Bersikap Adil Terhadap Para Istri, Mengasuh Anak dan Bersikap Adil di Antara Mereka Serta Memberi Mereka Nama-Nama yang Bagus.
15. Safar, Jihad, Peperangan dan Berlaku Lembut Kepada Binatang.
16. Sirah Nabawi dan Perjalanan Hidup Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam.
17. Puasa dan Shalat Malam.
18. Pengobatan dan Menjenguk Orang Sakit.
19. Thaharah dan Wudhu’.
20. Ilmu, Sunnah, dan Hadits Nabi.
21. Fitnah, Tanda-Tanda Datangnya Kiamat dan Kebangkitan.
22. Keutamaan-Keutamaan al-Qur’an, Doa, Dzikir, dan Rukyah.
23. Pakaian, Perhiasan, [Permainan], dan Gambar.
24. Permulaan Alam Semesta, Para Nabi, dan Keajaiban-Keajaiban Makhluk Allah.
25. Penyakit, Jenazah, dan Kubur.
26. Keutamaan Seorang Tokoh dan Kekurangannya.
27. Nasihat dan Pelembut Hati.
28. Masalah-Masalah Lainnya.
 
Adapun metode yang digunakan Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman dalam memisahkan matan-matan hadits pada kitab ash-Shahiih dari sanadnya adalah sebagai berikut:
 
1. Mencantumkan nama sahabat yang meriwayatkan hadits beserta latar belakang hadits tersebut jika ada.
 
2. Mencantumkan matan-matan hadits berdasarkan urutan angka.
 
Kemudian pada akhir matan tersebut, menyebutkan nombor haditsnya dari kitab Silsilah ash-Shahiihah di dalam tanda kurung.
 
Dalam hal ini, tidak disebutkan satupun jalur-jalur periwayatannya ataupun rujukannya dari kitab-kitab hadits.
 
3. Ditemukan beberapa hadits yang dicantumkan berulang-ulang dalam banyak tempat, maka beliau mencantumkan hadits-hadits yang berkaitan dengannya yang tercantum dalam lima jilid pertama kitab as-Silsilah ash-Shahihah, dan meletakkan hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini yang ditemukan pada jilid keenam dan jilid ketujuh di bawah nombor hadits di depan.
 
4. Hadits-hadits yang diulangi penyebutannya oleh Syaikh al-Albani rahimahullah pada lebih dari satu bab, maka dicantumkan saja seperti apa adanya..

Semak Cara Membuat Belian dan Pesanan

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:© 2014 ATSAR Enterprise | Galeri Ilmu Ahli Sunnah. All Rights Reserved.

Website tuned by fidodesign.net